Spis treści

1. Charakterystyka programu

Podstawowe założenia
Wprowadzanie danych
Obliczenia
Wyniki obliczeń
Ograniczenia

2. Metoda obliczeń

Obliczanie strumieni
Dobór średnic
Straty ciśnienia
II prawo Kirchhoffa

3. Instrukcja obsługi

Instalowanie programu
Przygotowanie danych
  - Czynności wstępne
  - Zakładka Obiekt
  - Tabela Opisu Sieci
  - Kompresor/Reduktor
  - Moja trasa
Katalog rur
Zakładka Obliczenia
Menu

Literatura