uktn Usługi Komputerowe
Teresa Niederlińska
44-100 Gliwice, Poland
ul. Pszczyńska 118A/28
tel 603 614 152
teresa@uktn.com

 

Pełny opis programu 95kB | (DEMO+przykłady) zip 520kB | Do strony głównej


Para wodna, symulacja strat ciśnienia i temperatury, obliczenia hydrauliczne  Program PARA - Symulacja przepływu pary wodnej w sieci rurociągów

WINDOWS 98, XP, VISTA, 7, 10

(Wersja 9.7, wrzesień 2016)

Program PARA jest narzędziem przeznaczonym dla projektantów oraz dla służb czuwających nad prawidłowym działaniem sieci parowych.

Projektantom program PARA umożliwi przetestowanie wariantów projektowanej sieci lub sprawdzenie pracy sieci w ekstremalnych
warunkach, na przykład przy zwiększonym lub zmniejszonym obciążeniu.

Służbom zajmującym się istniejącą siecią program PARA pomoże podjąć decyzję o modernizacji, sposobie rozbudowy lub zaradzeniu
nieprawidłowościom. Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów każda zmiana w sieci powinna być najpierw zweryfikowana za pomocą modelu.

Symulacja przepływu pary dotyczy stanu ustalonego i polega na wyznaczaniu parametrów pary (ciśnienie, temperatura i prędkość)
w każdym punkcie sieci. Obliczane są też straty ciepła do otoczenia i strumienie kondensatu przypadające na poszczególne odcinki
oraz w sumie na całą sieć.

 

Para wodna, symulacja strat ciśnienia i temperatury, obliczenia hydrauliczne

 

Aby móc skorzystać z programu PARA trzeba zgromadzić następujące dane:

 • wszystkie szczegóły dotyczące budowy sieci
  (dla sieci istniejących może zaistnieć konieczność uprzedniego wykonania inwentaryzacji sieci),
 • strumienie pary pobierane z sieci przez odbiorców,
 • parametry pary w źródle, a w przypadku większej liczby źródeł maksymalne wydajności niektórych z nich.
  W opisie programu znajduje się szczegółowe wyjaśnienie jak traktować poszczególne źródła pary.

Do weryfikacji (tarowania) modelu istniejącej sieci potrzebne są pomiary parametrów pary w różnych miejscach sieci.
Najlepiej, gdy są one zbierane za pomocą komputerowego systemu zbierania danych typu SCADA.

Wprowadzanie danych do programu jest bardzo łatwe i za wyjątkiem przypadku zasilania sieci z kilku źródeł,
nie wymaga korzystania z instrukcji. Polega na wypełnianiu tabel lub pól edycji, których przeznaczenie jest opisane na ekranie.

 

Wyniki symulacji przedstawiane są w kilku formach:

 1. w formie wykresów parametrów pary wzdłuż rurociągu,
 2. w formie schematu sieci z zaznaczonymi w kolorach wartościami obserwowanego parametru. Można obserwować rozkład
  ciśnień, temperatur, prędkości lub rozkład obszarów, w których następuje kondensacja,
 3. w formie tabeli liczb, z której można odczytać wyniki dla każdego węzła i odcinka.

 

Para wodna, symulacja strat ciśnienia i temperatury, obliczenia hydrauliczne

 

Program doczekał się wielu zastosowań zarówno w pracach projektowych (ENERGOPROJEKT Gliwice, KOKSOPROJEKT Zabrze,
RAFAKO Racibórz, POYRY POLAND Łódź, ENCO S.J. Oświęcim, NEXT Gliwice, ENERGOSAN Grudziądz, A.J.PROJEKT Gliwice i inne),
jak również w symulacji istniejących sieci (Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Zakłady Chemiczne Blachownia, Petrochemia Płock,
Zakłady Azotowe Tarnów, Elektrownia Bełchatów, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Bełchatów i inne).

 

Para wodna, symulacja strat ciśnienia i temperatury, obliczenia hydrauliczne

 

Jak skorzystać z wersji demonstracyjnej?
Po kliknięciu w obrębie napisu (DEMO + przykłady) zip 550kB wybrać opcję zapisu pliku para.zip na dysk, a następnie plik para.zip
rozpakować. W wyniku rozpakowania pojawi się 8 plików. Plik PARA.exe jest programem w wersji demonstracyjnej.
Plik PARAhelp.chm zawiera opisy i wyjaśnienia dla kolejnych zakładek. Pozostałe pliki zawierają przykłady.
Uruchomić program PARA.exe. Wcisnąć klawisz Przewodnik i wczytywać kolejne przykłady zgodnie z instrukcją w przewodniku.

Pełny opis programu | (DEMO + przykłady) zip 520kB | Do strony głównej


Słowa kluczowe: Para wodna, symulacja strat ciśnienia i temperatury, obliczenia hydrauliczne, gazociągi, wodociągi