uktn Usługi Komputerowe
Teresa Niederlińska
44-100 Gliwice, Poland
ul. Pszczyńska 118A/28
tel 603 614 152
teresa@uktn.com

 

DEMO.zip 500 kB | Do strony głównej


 

Zwężki pomiarowe, kryzy pomiarowe, ISO 5167Program TNflow - Obliczanie zwężek pomiarowych wg PN-EN ISO 5167:2005

dla WINDOWS 98, XP, VISTA, 7, 10

(Wersja 3.17, wrzesień 2016)

Program TNflow jest przeznaczony dla inżynierów zajmujących się pomiarem strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych.
Wykonuje on następujące trzy zadania:

 1. oblicza średnicę otworu zwężki pomiarowej dla zadanych maksymalnych wartości strumienia i ciśnienia różnicowego,
 2. oblicza ciśnienie różnicowe przy znanej średnicy otworu zwężki i zadanym strumieniu,
 3. oblicza wartość mierzonego strumienia dla zadanego ciśnienia różnicowego i zadanej średnicy otworu zwężki.

Każde z powyższych zadań uzupełnione jest następującymi obliczeniami:

 • przeliczeniem średnic z temperatury 20 C do temperatury pracy,
 • obliczeniem trwałej straty ciśnienia,
 • obliczeniem granicznych wartości strumienia dla dopuszczalnego zakresu pomiarowego,
 • obliczeniem wymaganej chropowatości wewnętrznej powierzchni odcinków pomiarowych rur,
 • obliczeniem wymaganej ostrości krawędzi kryz,
 • obliczeniem wymaganych długości prostych odcinków pomiarowych przed i za zwężką,
 • analizą niepewności pomiaru w całym zakresie pomiarowym.
 • analizą błędu skali proporcjonalnej do w całym zakresie pomiarowym,
 • korektą średnicy otworu zwężki w przypadku stosowania otworu spustowego.

W tabeli zestawiono typy zwężek obsługiwanych przez TNflow, zakresy średnic i przewężeń β,
oraz nazwy trzech norm, według których wykonywane są obliczenia.

 

PN-EN ISO 5167:2005 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych
wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym

Część 1: Zasady i wymagania ogólne,
Część 2: Kryzy,
Część 3: Dysze i dysze Venturiego,
Część 4: Klasyczna zwężka Venturiego.

Kryzy z trzema sposobami odbioru 50 ≤  D   ≤ 1000 0.1  ≤ β ≤  0.75
Dysza ISA 1932 50  ≤  D   ≤   500 0.3  ≤ β ≤  0.8
Dysza o długich promieniach 50  ≤  D  ≤  630 0.2  ≤  β ≤  0.8
Dysza Venturiego 65  ≤  D   ≤  500 0.316  ≤  β ≤  0.775
Klasyczne zwężki Venturiego:
z wlotem odlewanym 100  ≤  D  ≤   800 0.3  ≤  β  ≤  0.75
z wlotem skrawanym 50   ≤  D  ≤  250 0.4  ≤  β  ≤ 0.75
z wlotem spawanym 200  ≤  D  ≤  1200 0.4  ≤  β  ≤  0.7

ISO/TR 15377:2007 Measurement of fluid flow by means of pressure-differential devices -
Guidelines for the specification of orifice plates, nozzles and Venturi tubes beyond the scope of ISO 5167.

Kryza z odbiorem przytarczowym 25  ≤  D  <  50 0.23  ≤  β  ≤  0.7
Kryza kwadrantowa 25  ≤  D  ≤  500 0.245  ≤  β  ≤  0.6
Kryza z wlotem stożkowym 25  ≤  D  ≤  500 0.1  ≤  β  ≤  0.316
Kryza mimośrodowa 100  ≤  D  ≤  1000 0.46  ≤  β  ≤  0.84
Korekta obliczeń dla
otworu spustowego

ASME MFC-14M-2003 Measurement of fluid flow using small bore precision orifice meters

Kryza z odbiorem przytarczowym 12  ≤  D  <  25 0.1  ≤  β  ≤  0.8
Kryza z odbiorem kołnierzowym 25  ≤  D  ≤  40 0.15  ≤  β  ≤  0.7

 

Właściwości płynu

Dla najczęściej występujących płynów program TNflow oblicza konieczne właściwości. Są to płyny:

 • woda i para wodna,
 • gaz ziemny,
 • gaz sztuczny,
 • powietrze,
 • inny gaz o zdefiniowanym składzie,
 • amoniak ciekły.

Dla pozostałych płynów (nazwanych w programie inna ciecz i inny gaz) istnieje możliwość wprowadzenia właściwości ręcznie.

Do obliczania właściwości płynów zastosowano następujące normy i materiały źródłowe:

ISO 12213-3
GOST 30319.1-96
ZN-G-4004:1995
Załącznik krajowy do normy PN-93/M-53950/01
The 1967 IFC Formulation for Industrial Use,
The IAPS Formulation 1985 for Viscosity

 

Wykresy niepewności i błędu skali proporcjonalnej do

Niepewność pomiaru obliczana jest zgodnie z normami wymienionymi w tabeli powyżej.
Dodatkowo dla gazu wyrażonego w jednostce [nm3/h] zastosowano normę ZN-G-4002:2001.

Program oblicza i przedstawia w postaci graficznej w całym zakresie pomiarowym następujące dwie niezależne wielkości:

 • niepewność pomiaru strumienia,
 • błąd skali proporcjonalnej do pierwiastka ciśnienia różnicowego.

Błąd skali proporcjonalnej doobliczenia hydrauliczne, zwężki pomiarowe, para wodna jest różnicą między wartością strumienia obliczoną metodą dokładną:

(gdzie C i E są funkcjami q),

a wartością strumienia obliczoną metodą uproszczoną:

(gdzie B jest wielkością stałą w całym zakresie pomiarowym).

Kliknij okno programu:

  Kryza pomiarowa - dane do obliczeń    Kryza pomiarowa - wyniki obliczeń   Kryza pomiarowa - niepewność pomiaruDo strony głównej


Słowa kluczowe: zwężki pomiarowe, kryzy pomiarowe, ISO 5167, obliczenia hydrauliczne wodociągów, para wodna